Tandheelkunde

Under construction

ruuten-en-van-den-borne-4Tandheelkunde (Odontologie) is het vakgebied dat zich bezighoudt met het herkennen, voorkomen en behandelen van ziekten van de tanden en de omringende structuren.

 

Binnen de tandheelkunde zijn de volgende deeldisciplines te onderscheiden:

 • pedodontologie oftewel kindertandheelkunde: specifiek gericht op het behandelen van kinderen;
 • conserverende tandheelkunde: is de studie die zich richt op het saneren (gezondmaken) van de tanden door vullingen van goud, amalgaam, composiet of glasionomeercement;
 • cosmetische tandheelkunde: gericht op het esthetische aspect van de gebitsverzorging;
 • parodontologie: houdt zich bezig met de behandeling van de structuren rond de tanden, zoals het tandvlees en het ligamentum parodontale;
 • endodontische tandheelkunde: gericht op behandelen van aandoeningen van het tandmerg;
 • orthodontie: vakgebied gericht op het corrigeren van een verkeerde tand- en/of kaakstand;
 • kaakchirurgie oftewel mondheelkunde: zowel kleinere als grotere chirurgische ingrepen in en van de kaken. Ook de Orale pathologie wordt hieronder gerekend;
 • Temporomandibulaire disfunctie oftewel TMD: het behandelen van aandoeningen van het kaakgewricht;
 • adhesieve tandheelkunde: deelgebied van de tandheelkunde dat zich bezighoudt met het restaureren, beschermen of verfraaien van het gebit door het ‘plakken’ van composietmateriaal aan (resterend) tandmateriaal;
 • prothetiek: het plaatsen van protheses of kronen en bruggen ter vervanging van verloren gegane of serieus aangetaste tanden en kiezen;
 • implantologie: vakgebied gericht op het vervangen van tanden door zogenaamde implantaten, ofwel kunsttanden;
 • gerodontologie: het tandheelkundig behandelen van ouderen;
 • forensische tandheelkunde: vakgebied gericht op identificatie van slachtoffers, onder andere aan de hand van een gebitsstatus.

De tandarts als algemeen practicus dient van al deze markten tot op zekere hoogte thuis te zijn want al deze disciplines komen in de algemene praktijk voor. Voor uitgebreide behandeling op het gebied van een van deze disciplines bestaat er echter de mogelijkheid tot horizontale of verticale verwijzing naar een specialist dan wel gedifferentieerd tandarts. Als specialisatie worden onderscheiden de kaakchirurg en de orthodontist. Gedifferentieerde tandartsen hebben zich bekwaamd tot een deelgebied van de tandheelkunde als kindertandarts, tandarts-endodontoloog, tandarts-parodontoloog, tandarts-implantoloog, tandarts-gnatholoog. Daarnaast kent men de tandarts-gerodontoloog en de forensisch odontoloog.