PRF wat is dat?

De laatste maanden komt de behandeling met PRF (Platelet Rich Fibrin) weer meer in de aandacht, maar wat houd deze techniek eigenlijk in? En wat zijn de mogelijkheden en voordelen hiervan? Op deze vragen geven we een kort en duidelijk antwoord.

De heling van bot en weke delen wordt gemoduleerd door een breed scala aan complexe intra- en extracellulaire signalen waarbij proteïnen als groeifactoren een belangrijke rol spelen. De eerste stap in de wondheling is het vormen van een coagulum, een bloedklonter, het is bekend dat bloedplaatjes een zeer belangrijke rol spelen in de vorming van de bloedklonter en het vrijstellen van allerlei groeifactoren en signalen die de wondheling promoten. Het zijn net deze belangrijke eigenschappen die maken dat een concentraat van autologe bloedplaatjes (verkregen uit bloed dat bij de patient wordt afgenomen) de heling kan stimuleren., verbeteren en versnellen in bepaalde situaties.

PRP staat voor Plaatjes-Rijk-Plasma. Er bestaan technieken om P-PRP te bekomen: “Puur” PRP en L-PRP: “Leucocyten”-rijk-PRP. PRP in na preparatie een vloeistof die kan geïnjecteerd worden (toepassingsgebied voor huidletsels en esthetische chirurgie) maar ook na toevoeging van thrombine in gel vorm kan omgezet worden.

PRF betekent Plaatjes rijk Fibrine en wordt verkregen door het bloed van de patient in een speciaal apparaat te centrifugeren. PRF is direct na preparatie een soort gel, en er kunnen “biologische” membranen mee gemaakt worden die gebruikt worden in sinuslifting (opvullen van de sinusholten), bij botopbouw en andere pre-prothetische of dento-alveolaire chirurgie.

Door de jaren heen werd duidelijk dat binnen de tandheelkunde vele toepassing gebieden voor deze technieken bestaan. Het is met name Leucocyten-PRF wat in de orale chirurgie gebruikt wordt. Het kan de genezing bespoedigen en verbeteren. Onze implatoloog gebruikt deze techniek ter verbetering (en versnelling) van de wondgenezing.

Ons team beschikt over de meest up-to date apparatuur voor deze behandelingsmodaliteiten, een ervaren medische staf die het bloed kan afnemen en zal PRF aanbieden aan alle patiënten die hierbij baat kunnen hebben.