Tandprothetiek

favicon

Under construction

U heeft een nieuw kunstgebit, maar verwacht niet meteen dat u alles wat u vroeger met uw eigen tanden en kiezen kon doen, nu moeiteloos met uw kunstgebit kunt doen. Vooral in het begin kan een gebitsprothese wat ongemak veroorzaken, zoals pijn, moeilijkheden bij het kauwen en moeilijkheden bij het spreken. Uw tandprotheticus zal proberen u, vooral in die beginperiode, te begeleiden om zodoende het wennen aan uw gebitsprothese te vergemakkelijken.

Verschil tussen tandprotheticus en tandtechnicus

Een tandprotheticus onderscheidt zich van een tandtechnicus op de volgende punten:

  • Een tandtechnicus handelt in opdracht van een tandarts of tandprotheticus; de tandprotheticus handelt zelfstandig.
  • Tandtechnicus is een ambachtelijk beroep dat valt onder het Bedrijfschap Ambachten terwijl de tandprotheticus als paramedicus onder de Wet BIG valt.
  • Een tandprotheticus kan opdrachten aanvaarden van tandartsen, aspirant prothesedragers, prothesedragers, implantologen, kaakchirurgen en gelaatsprothetische artsen.

Een tandprotheticus werkt volgens een beroepscode en voldoet aan de kwaliteitseisen die in de Wet BIG in artikel 34 zijn gesteld. Er is geen tuchtrecht voorgeschreven. De beroepsorganisatie is de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (O.N.T.) die sinds 1997 is erkend door de Nederlandse overheid. Ze beheerd het register van afgestudeerde tandprothetici. Het lidmaatschap van de O.N.T. is niet verplicht. De beroepscodex voor de tandprotheticus waarin de regels voor goede praktijk en ethiek zijn vastgelegd is een leidraad voor kwaliteit. Er is een vergoedingsregeling in het kader van de mondzorg volgens de basiszorgverzekering.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van een tandprotheticus zijn:

  • Het verzorgen van uitneembare gebitsprothesen in een tandeloze mond.
  • Het verzorgen van volledige en partiële prothesen.
  • Voorlichting en advies geven over het onderhoud van de prothese.
  • Het verzorgen van gebitsprothesen op implantaten of op gebitswortels, de zogenaamde overkappingsprothese. Deze verzorging kan plaatsvinden in samenwerking met een tandarts of implantoloog.
  • Het verwijzen naar een arts, tandarts of implantoloog voor nader advies.
  • In geval van een medisch voorbehouden handeling verwijzen naar een tandarts, arts of implantoloog.